Преузмите документа

Преузмите документа

Испод се налазе документа која објављује наша предшколска установа. Изаберите категорију и преузмите документ.

6.30-8.00 Јутарње окупљање

8.00-8.15 Јутарња гимнастика

8.15-8.45 Доручак

9.00-10.00 Усмерене активности

10.00-10.30 Ужина

10.30-11.00 Усмерене актиности

11.00-11.30 Слободне активности по избору деце

11.30-11.45 Припреме за ручак

12.00-12.30 Ручак

12.30-14.00 Поподневни одмор усмерене активности предшколске групе

14.00-14.30 Ужина

14.30-15.00 Усмерене активности

15.00-17.30 Слободне активности по избору деце

Статут ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце у установи и свих активности које организује ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Правилник о организацији и систематизацији послова у ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Правила понашања у ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Правилник о заштити података о личности

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности у ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Правилник о безбедности информационо – комуникационих система

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Пословник о раду васпитно – образовног већа ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Пословник о раду управног одбора ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Пословник о раду савета родитеља ПУ „МАЛА СИРЕНА“

Правилник о раду ПУ „МАЛА СИРЕНА“